Cruwa hidroforske posude

 

Proizvodi program kompanije Cruwa


Turska kompanija osnovana 1991. godien
Osnovna delatnost je proizvodnja hidroforskih i ek. posuda

Cylindirical and Italyan Type Pressure and Expansion TanksHorizontalni tipVertikalni tip