Leo pumpe

 

Proizvodi program kompanije LEO

4“ Potapajuće pumpe za vodu za bunare i bušotine Serije 4XRS.

Profesionalna konstrukcija, velika otpornost na pesak u vodi, glavne su odlike ovih pumpi. Radna kola su izrađena od nerđajućeg čelika.

Primena:

Vodosnabdevanje, sistemi za navodnjavanje, povišenje pritiska-buster stanice, protivpožarna postrojenja, fontane.


 • Karakteristike:

  Potapajuće pumpe protoka do 180 l/min, visina dizanja (napor) do 373m, maksimalni prečnik pumpe 98mm, maksimalna dubina uronjavanja 90m, makismalna dozvoljena količina peska u vodi 200g/m3, potis 1 1/4″- 1 /2″- 2″, elektromotori monofazni i trofazni (viklujući) 0.37 – 5.5kW, maksimalno 30 startovanja na sat, temperatura vode u kontaktu sa motorom 30°C, kućište pumpe od nerđajućeg čelika AISI 304, radna kola od nerđajućeg čelika.

Periferične pumpe za vodu serije AP.


Po karakteristikama u potpunosti zamenjuje pumpe SEVER-Subotica tip ASN-8, ASN-9, HSLN-8 i HSLN-9 dok po kvalitetu i zaštiti delova kućišta koja su u kontaktu sa vodom, daleko ih premašuje.

Primena:

Hidrofori za domaćinstva, Cirkulacija vode, Periferične pumpe sa livenim kućištem, zaštićeno posebnim tremanom protiv korozije i radnim kolom od bronze. povišenje pritiska - buster stanice, vodosnabdevanje, cirkulacija tople i hladne vode u sistemima za grejanje i klimatizaciju, primena u industriji, sistemi za navodnjavnje.


 • Karakteristike:

  protok do 90 l/min, visina dizanja (napor) do 100m, usis/potis 1”, temperatura fluida do 60°C elektromotori monofazni i trofazni IP 44, 2 polni, maksimalni radni pritisak 10 bar.

Kućište pumpe

Zaštićeno metodom kataforeze, sprečava koroziju delova pumpe koji su u dodiru sa vodom.


 • Mesingani prsten:

  Sprečava blokiranje radnog kola, sprečava habanje radnog kola, bolje karaktekistike pumpe, duži radni vek pumpe

Katalozi centrifugalnih pumpi

Centrifugalne pumpe serije AC.

Centrifugalne pumpe sa kućištem od sivog liva zaštićeno posebnim tretmanom protiv korozije i radnim kolom nerđajućeg čelika.

Primena:

Hidrofori za domaćinstva, Cirkulacija vode, povišenje pritiska - buster stanice, vodosnabdevanje, cirkulacija tople i hladne vode u sistemima za grejanje i klimatizaciju, primena u industriji, sistemi za navodnjavnje.


 • Karakteristike:

  Protok do 110 l/min, visina dizanja (napor) do 40m, usis/potis do 1 ¼”, temperatura fluida do 60°C elektromotori monofazni i trofazni IP 44, 2 polni, maksimalni radni pritisak 10 bar. Moguća nadogradnja frekventnog regulatora.

Centrifugalne horizontalne višestepene pumpe serije LCH.

Radna kola i difuzori su izrađeni od nerđajućeg čelika 304. Usisno i potisno kućište izrađeno od sivog liva zaštićeno posebnim tremanom protiv korozije. Po karakteristikama u potpunosti zamenjuje pumpe ELEKTROKOVINA-Maribor tip VC 55 i VCE 55 dok po kvalitetu i zaštiti delova kućišta koja su u kontaktu sa vodom, daleko ih premašuje.

Primena:

Hidrofori za domaćinstva, Cirkulacija vode, povišenje pritiska - buster stanice, vodosnabdevanje, cirkulacija tople i hladne vode u istemima za grejanje i klimatizaciju, primena u industriji, sistemi za navodnjavnje.


 • Karakteristike:

  Protok do 110 l/min, visina dizanja (napor) do 58m, usis/potis do 1 1/4”/1”, temperatura fluida do 85°C elektromotori monofazni i trofazni IP 44, 2 polni, maksimalni radni pritisak 10 bar. Moguća nadogradnja frekventnog regulatora.

Centrifugalne pumpe serije ACCH


Centrifugalne pumpe sa kućištem od sivog liva zaštićeno posebnim tretmanom protiv korozije i radnim kolom od bronze.

Primena:

Hidrofori za domaćinstva, Cirkulacija vode, povišenje pritiska - buster stanice, vodosnabdevanje, cirkulacija tople i hladne vode u sistemima za grejanje i klimatizaciju, primena u industriji, sistemi za navodnjavnje.


 • Karakteristike:

  Protok do 900 l/min, visina dizanja (napor) do 54m, usis/potis do 2”, temperatura fluida do 60°C elektromotori monofazni i trofazni IP 44, 2 polni,maksimalni radni pritisak 10 bar. Moguća nadogradnja frekventnog regulatora.

Centrifugalne pumpe serije AMS.

Primena:

Hidrofori za domaćinstva, Cirkulacija vode, povišenje pritiska - buster stanice, vodosnabdevanje, cirkulacija tople i hladne vode u sistemima za grejanje i klimatizaciju, primena u prehrambenoj industriji, sistemi za navodnjavnje.


 • Mesingani prsten:

  Sprečava blokiranje radnog kola, sprečava habanje radnog kola, bolje karaktekistike pumpe, duži radni vek pumpe

Preuzmite katalog Garden pumpe LEO