Halm pumpe

 

Proizvodi program kompanije Halm

Elektronski kontrolisani HEP Plus visoke efikasnosti sa vlažnim rotorom su pumpesa tehnologijom permanentnog magneta.

Dizajnirane su za korišćenje u sistemima grejanja s promjenjivim ili konstantnim protokom. Verzija (N) od nerđajućeg čelika je pogodna za pitku vodu.
Način rada

Kada se termo ventili usistemu grejanja zatvore, potreban protok se smanjuje kao i otpor kretanja fluida i potreban napor. Pumpa preko automatske kontrole registruje promene i automatski redukuje performanse. To dovodi ne samo do tihog rada i smanjenju problema u funkcionisanju već smanjuje potrošnju električne energije na minimum.

Integrisan ekonomični-noćni mod.
Kad se aktivira automatski ekeonomični-noćni mod, cirkulaciona pumpa se uključuje između normalnog i ekonomičnog način rada(kriva je na MIN). Temperatura fluida se detektuje preko senzora temperature i pumpa reaguje u skladu sa tim. Zbog toga je potrebno ta pumpa bude instalirana na potisnom vodu.


 • Karakteristike:

  Potapajuće pumpe protoka do 180 l/min, visina dizanja (napor) do 373m, maksimalni prečnik pumpe 98mm, maksimalna dubina uronjavanja 90m, makismalna dozvoljena količina peska u vodi 200g/m3, potis 1 1/4″- 1 /2″- 2″, elektromotori monofazni i trofazni (viklujući) 0.37 – 5.5kW, maksimalno 30 startovanja na sat, temperatura vode u kontaktu sa motorom 30°C, kućište pumpe od nerđajućeg čelika AISI 304, radna kola od nerđajućeg čelika.Izbor kontrole.

Potenciometrom na pumpi možemo ručno podesiti krivu karakteristika. Fabrički je potenciometar postavljen u središnji položaj. Ovaj položaj odgovara karakteristici krive - optimalna efikasnost. Ako je buka izražena u ovom položaju, potenciometar podesiti okretanjem u smeru kazaljke na satu. Ako napor nije dovoljan (i pored hidrauličnog balansa neka grejna tela ostaju hladna) karakteristiku krive moramo korigovati.

Karakteristike:

Temperatura ambijenta 0 - 40 °C, Temperatura vode +2 - 95 °C, Da bi se izbegla pojava kondenzacije u namotaju, temperatura ambijenta uvek mora biti niža od temperature tečnosti.


 • Karakteristike:

  protok do 90 l/min, visina dizanja (napor) do 100m, usis/potis 1”, temperatura fluida do 60°C elektromotori monofazni i trofazni IP 44, 2 polni, maksimalni radni pritisak 10 bar.

Cirkulacione pumpe HUPA serije za sisteme grejanja

Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom konstantnim ili promenljivim protokom. Uz pomoć trostepenog rotirajućeg prekidača moguće je podesiti optimalan-ekonomičan rad svakog grejnog sistema. Pumpe se odlikuju izuzetno tihim radom.

Primena:
Dvocevni sistem
Jednocevni sistem
Podno grejanje
Sanitarna topla voda/primarni krug


 • Karakteristike:

  Temperatura ambijenta 0 - 40 °C
  Temperatura vode +2- 110 °C
  Da bi se izbegla pojava kondenzacije u namotaju, temperatura ambijenta uvek mora biti niža od temperature tečnosti.

Preuzmite tehničke karakteristike cirkulacionih pumpi HUPA

Preuzmite katalog cirkulacionih pumpi HALM

Preuzmite uporednu tabelu